Bagrujte s nami
Lipatech EU 0948 360 788
0948 680 507

Kontrola opotrebenia podvozku kompaktných rypadiel je nutnosťou

15.02.2014

 Kompaktné rypadlá sú výraznými "ťahúňmi" na staveniskách. Celý deň trávia kopaním, rovnaním terénu, alebo aj viac náročnou prácou, ako je napr. demolícia. Kompaktný minibager má tú výhodu, že stojí na jednom mieste a nepohybuje sa sem a tam po stavenisku ako šmykom riadené alebo pásové nakladače. Vzhľadom k vysokému namáhaniu je sledovanie opotrebenia podvozku dôležitou súčasťou každého plánu údržby stroja.

Sledovanie opotrebenia je dôležité, pretože napr. nesprávne napnutý pás alebo opotrebované hnacie koleso by mohlo spôsobiť ďalšie poškodenie a týmto dodatočné náklady pre prevádzkovateľa stroja. Deň s bagrom by teda mal začať kontrolou opotrebenia podvozkových častí.

Obsluha stroja musí pokiaľ možno previesť kontrolu stroja každý deň pred začatím práce. Pri gumových pásoch je nutné vyvarovať sa hlbokým rezom. Každý z nich by mohol viesť k preniknutiu vlhkosti dovnútra pásu a následne k vzniku korózie. Pokiaľ budú na stroji lacnejšie modely gumových pásov, ktoré nemajú nerezové vyztužovacie laná, môže vnútorná korózia zapříčiniť neočakávané pretrhnutie pásu a tým spôsobiť zlyhanie stroja a prestoju priamo na stavenisku.

Ďalším dôležitým bodom je kontrola napnutia pásov. Správne napnutý pás, nie je príliš tesný ani príliš voľný.
Kladky , vodiace a ozubené kolesá taktiež potrebujú pravidelnú kontrolu. Pojazdové aj vodiace rolny podvozkov sú trvalo utesnené a mazané. Môže však dôjsť k poškodeniu tesnenia a tým aj úniku maziva z uzavretého obalu. Jasným znamením je olejová škvrna okolo tesnenia dielu. V tomto prípade by mala byť kladka ihneď nahradená novou. Pokiaľ sa nemazaná kladka zablokuje, môže spôsobiť deformáciu vodiacej zostavy pásov.

Ak chcete skontrolovať opotrebenie hnacieho kolesa, pozrite sa najprv na zuby na ňom. Dobré ozubené koleso má zaoblený koniec, zatiaľ čo opotrebované hnacie koleso má zuby ostré a špicaté. Stav ozubených kolies je veľmi dôležitý v momente, keď dochádza k výmene pásov stroja. Nadmerne opotrebované hnacie koleso poškodzuje články gumového pásu a výrazne skracuje jeho životnosť na stroji.

Rutinná kontrola vám v každom prípade môže pomocť identifikovať problémy včas a zabrániť tak zbytočnému prestoju popr. aj poškodeniu stroja. Lipatech